LYON

Technické údaje
Ploché prvky

Rozmery (cm): 10x10, 10x20
Balenie (krabica): 2,3 m2
Hmotnosť krabice (kg/2,3 m2): 35,0
Hmotnosť  (kg/m2): 15,5

Rohové prvky

Rozmery (cm): 20x10x10
Balenie (krabica): 2 bm
Hmotnosť (kg/bm): 23
Hrúbka kameňa: 1,0

Kameň Lyon je špárovací typ obkladu. Šírka špáry je individuálna, ale najlepší efekt dosiahnete so šírkou cca 0,7-1cm. Odporúčame špárovaciu hmotu od firmy Quick mix ( farba piesková, zrnitá ).

Sú možné/odporúčané 2 spôsoby lepenia kameňa na plochu ( viď obrázky ). V balení sú vždy 2 rozmery. Odporúčame mať otvorené aspoň 3 rôzne balenia a kameň si pred pokládkou rozložiť na zemi, tak aby sa dosiahla optimálna farebná rôznorodosť a premiešanie.

Rozmery jednotlivých kameňov môžu mať drobné odchýlky ( v mm ), ktoré sú výrobou toleranciu. Špárou sa tieto nerovnosti úplne odstránia .

V prípade lepenia kameňa bez špáry, je potrebné počítať s touto odchýlkou a v prípade potreby ponechať drobnú medzeru medzi jednotl.kameňmi alebo presahujúcu časť odpíliť  . V prípade lepenia bez špáry, odporúčame použiť na podklad ako aj na samotné lepenie biele lepidlo, aby v prípade špáry medzi kameňmi nepresvitalo šedé lep

Realizácie