MIX SAVOY

Technické údaje
Ploché prvky

Rozmery (cm): od 4x14 do 17x50
Balenie (krabica): 0,6 m2
Hmotnosť krabice(kg/0,6m2): 24,6
Hmotnosť (kg/m2): 41

Rohové prvky

Rozmery (cm): 40x6x13, 26x6x8,5
Balenie (krabica): 1 bm
Hmotnosť (kg/bm): 23
Hrúbka kameňa (cm): 3,0 – 7,0

MIX Savoy je typ kameňa zložený z 2 základných typov : Biarritz a Aquitaine. Oba typy sú balené zvlášť v jednotlivých krabiciach a sú označené . Pred samotným lepením a počas lepenia je vhodné  mať otvorené vždy aspoň 2-3 krabice z každého typu a zloženie jednotlivých  kameňov si pripraviť na zemi. Premiešaním oboch typov získate vami preferovanú skladbu kameňov ,ktoré následne lepíte na pripravený podklad.

MIX Savoy je možné lepiť na spáru ale aj bez spáry. Aj v prípade lepenia bez spáry, vznikajú medzi jednotlivými kameňmi spáry, ktoré sú prirodzenou vlastnosťou kameňa vzhľadom k jeho štruktúre a členitosti hrán.

Realizácie